İnceleme Gezisi (.doc, 8.7MB)
Sokakta Yaşayan Çocukların Korunması Projesi/Haziran 2003 (.ppt, 10MB)
Sokakta Yaşayan Çocukların Korunması Projesi/Aralık 2004 (.ppt, 1.5MB)
Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Hizmet Modeli/SHÇEK Ocak 2005 (.ppt, 1.1MB)
Kapsam Uygulama Sosyo-Demografik Yapı Ek Talimat Koruma Merkezleri Bağışlar İletişim

SOKAKTA YAŞAYAN VE ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE İLİŞKİN
SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren Çocuk Koruma İstasyonları ile Çocuk ve Gençlik Merkezleri hizmetlerinden yararlanan sokakta yaşayan çocuklar ve ailelerine ilişkin sosyo-demografik veriler aşağıda özetlenmiştir. Bu veriler hizmetlerden yararlanan sokakta yaşayan çocuğun şahsi dosyaları ve görüşme formlarının incelenmesi sonucunda elde edilmiştir.

 

Grafik : Sokakta yaşayan çocukların Aile Yapısı Sokakta Yaşayan Çocukların Aile Yapısı (%)

Çocukların sokağı tercih etmesinde aile parçalanmasının önemli bir etkisi olduğu görülmektedir.

Ailelerin Parçalanma Nedeni (%)

Boşanmış aile çocuklarının daha çok sokağı tercih ettiği görülmektedir.

Grafik : Ailelerin Parçalanma Nedeni
Grafik : Ailelerin İkamet Ettiği Yer

Ailelerin İkamet Ettiği Yer (%)

Çocukların ailelerinin %38’i Avrupa yakasında, %19'u Anadolu Yakasında, %43’ü İstanbul dışında oturmaktadır. Avrupa Yakasında: Büyükçekmece, Kanarya, Bağcılar, Sefaköy, Sultançiftliği, Arnavutköy; Anadolu Yakasında: Pendik, Sultanbeyli, Yeni Sahra; İstanbul dışında ise yoğunluk Gebze de olmakla birlikte Türkiye’nin bir çok ilinde ikamet etmektedirler.

Sokakta Yaşayan Çocukların Ailelerinin Göç Ettiği Bölgeler (%)

Göç edilen bölgelerde ilk üç sırayı %28 ile Güneydoğu Anadolu, %27 ile Doğu Anadolu ve %17 ile Karadeniz Bölgeleri almıştır. Marmara bölgesinin büyük bir çoğunluğunu doğum yeri İstanbul olan ve ailesi yoğunlukla Gebze’de oturan çocukların oluşturduğu görülmektedir.

Grafik : Sokakta Yaşayan Çocukların Ailelerinin Göç Ettiği Bölgeler
Grafik : Sokağa Çıkma Yaşı Sokağa Çıkma Yaşı (%)

9 yaş ve altı olan çocukların oranının (%11), 10-12 yaş aralığında olan çocukların oranı (%29), 13-15 Yaş aralığında olan çocukların oranı (%40), 16-18 Yaş aralığında olan çocukların oranının ise (%20), 18 Yaş Üstü olan çocukların oranı (%1) olduğu görülmektedir. Sokakta yaşayan çocukların çoğunluğu 13-15 Yaş Grubunda toplanmıştır. Nitekim bu alanda yapılan çalışmalarda da benzer sonuçların ortaya çıktığı bilinmektedir.

Sokakta Yaşayan Çocukların Sokağa Çıkma Nedeni (%)

Çocukların sokakta yaşamayı tercih etmesinde Aile İçi Şiddetin (%20), Aile ile Uyumsuzluk (%21), Zorla Çalıştırılmanın (%17) ve Aile Parçalanması (%14) çok etkili olduğu görülmektedir.

Grafik : Sokakta Yaşayan Çocukların Sokağa Çıkma Nedeni
Grafik : Çocukların Eğitim Durumları Çocukların Eğitim Durumları (%)

Çocukların %60’nın okulu ara sınıftan terk ettiği, %16’sının eğitime hiç başlamadığı görülmektedir.
Ayrıca %39 gibi büyük bir oranla çocukların ilkokul ara sınıftan terk ettikleri dikkate alındığında, çocukların okulda tutulmasını, eğitime devam etmelerini sağlayacak tedbirlere önem verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Çocukların Madde Kullanım Durumu (%)

Sokakta Yaşayan Çocuklardan madde kullananların oranı %35 iken kullanmayanlarının oranı %65 olarak tespit edilmiştir. Madde kullanmayan çocukların oranı göz önünde bulundurulduğunda, sokakta yaşayan her çocuğun sanıldığının aksine madde kullanmadığı anlaşılmaktadır. Sokakta yaşayan çocukların çoğunluğunun kullanıyor olması nedeni ile sigara kullanımı dikkate alınmamıştır.

Grafik : Çocukların Madde Kullanım Durumu
Grafik : Kullanılan Madde Türü Kullanılan Madde Türü (%)

Madde kullanan çocukların büyük bir çoğunluğunun uçucu madde olarak tiner kullandığı anlaşılmaktadır. Tiner ve bally’nin tercih edilmesinin en önemli sebebi ucuz ve kolayca temin edilebilir olmasıdır. Uyuşturucu ve hap olarak da yoğunlukla esrar ve piyasada rahatlıkla bulabildikleri haplar kullanılmaktadır.

Sigara Kullanım Durumu (%)

Sokakta yaşayan çocukların %75'nin sigara kullandığı, %25'nin ise sigara kullanmadığı görülmüştür.

Grafik : Sigara Kullanım Durumu

Grafik : Sokakta Yaşayan Çocukların Merkeze Geliş Durumu

Sokakta Yaşayan Çocukların Merkeze Geliş Durumu (%)

Sokakta yaşayan çocukların Merkezlere giriş şekli %51’nin Sokak çalışması ve kendi isteği ile %41’nin Emniyet Birimleri tarafından, ile kuruluşlara geldiği gözlenmiştir.

Sokakta Yaşayan Çocukların Cinsiyet Dağılımı (%)

Sokakta çalıştırılan çocukların %93 gibi büyük bir çoğunluğunu erkek çocukların oluşturduğu görülmektedir.

Grafik : Sokakta Yaşayan Çocukların Cinsiyet Dağılımı

 

 

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86