İstanbul Valisi
 
  A'dan Z'ye Kurumlar
 
  Hizmetlerimiz
 
  Alt Siteler
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Dernekler Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Dernek Kuruluşu

1- Tebligat almaya yetkili kişiler listesi
2- 2 adet kuruluş bildirim formu
3- En az 2 adet tüzük
4- Kira kontratı
5- Kat maliklerinden muvafakat yazısı

10 Dk.

2

Genel Kurul

1- Genel kurul sonuç bildirimi
2- Şifre işlemleri

10 Dk.

3

Fesih

1- Dilekçe
2- Kongre tutanağı
3- Tasfiye tutanağı

10 Dk.

4

Tüzük

1- En az 2 adet tüzük

60 Gün

5

Yardım Toplama

1- Yönetim kurulu kararı
2- Dilekçe
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- İkametgah ve adli sicil beyanı
5- Keşif özeti ve 2 adet fotoğrafı

60 Gün

6

İzne Tabi İşlemler

1- Gayrimenkul yetki belgesi izni
2- Yönetim kurulu kararı
3- Dilekçe
4- Kongre tutanağı

1 Gün

7

Yurtdışı Yardım

1- Yurtdışından yardım alma formu
2- Faaliyet belgesi

10 Dk.

8

Beyanname

1- Dernek beyannamesi

10 Dk.

 
 
 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:
İsim : Eyup Dursun ERGÜR
Unvan: İl Dernekler Müdürü
Adres: Bankalar Cad. no:14 Karaköy-BEYOĞLU
Tel: 0 212 292 23 97
Faks : 0 212 243 44 67
E-Posta:
İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Adnan ÇAKIROĞLU
Unvan: Vali Yardımcısı
Adres: T.C.İstanbul Valiliği İl Mahalli İd.Müd. Ankara Cad. Vali Konağı Sokak No:2 Cağaloğlu-Fatih/İSTANBUL
Tel : 0 212 455 59 00
Faks : 0 212 526 90 05
E-Posta:

 

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86