İstanbul Valisi
 
  A'dan Z'ye Kurumlar
 
  Hizmetlerimiz
 
  Alt Siteler
  Arşiv
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURSLARI PROJESİ
10.08.2011

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI , İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURSLARI PROJESİ

 
ÖZİMEK (Özel İdare Mesleki Eğitim Kursları) Projesi; genel ifadesiyle bilgi toplumu ve çağdaş kentlilik bilincinin ve sosyal sorumluluk anlayışının bir gereği olarak insana yatırım yapılmasını, özel ifadesiyle ise, öngörülen en az ilkokul mezunlarını, çağın getirdiği değişime uygun bir anlayışla nitelikli ve donanımlı kılmak suretiyleara elaman yetiştirilmesi ve onlara mesleki formasyon kazandırılmasını içermektedir.
 
Projenin amacı istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmak üzere kişileri mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarından faydalanmak suretiyle, işsizlere ve çalışanlara meslek geliştirme, değiştirme ve edindirme eğitimleri vererek istihdam imkanı olan görevlere hazırlamak veya halen çalışmakta olduğu sektörde yeni teknolojilere uyumlarını mesleklerinde gelişmelerini sağlamaktır.
 
Bu projede İstanbul İl Özel İdaresi,İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası ile işbirliği yapmaktadır.
 
İstanbul, Türkiye ekonomisi içindeki büyüklüğüne ve payına bağlı olarak en çok istihdam yaratılan bölge (il) konumundadır. İstanbul yoğun ve çeşitli ekonomik faaliyetleri ile her nitelikte işgücüne istihdam yaratmaktadır.
 
Yukarıda bahsi geçen sorunlara çözüm üretebilmek için 5302 sayılı yasanın 6. maddesinden aldığı yetki ve sosyal sorumluluk bilinci ile, İl özel İdaresi 2007 için 3.116.119.00 TL, 2008 için toplam 3.500.000 TL, 2009 yılı için 3.500.000 TL, 2010 yılı için 1.600.000 TLve 2011 yılı için 1.900.000 TLödenek ayırmıştır. Ayrıca proje ortağı olan İstanbul Ticaret odası dört bölümde olmak üzere toplamda 1.000.000 TL katkı yapmıştır.

İstanbul Ticaret Odasının ve İŞKUR Bölge Müdürlüğünün işsizlik konulu raporları ve analizleri dikkate alınarak kurs verilmek üzere 44 branş belirlenmiştir. 16 Haziran 2007 de imzalanan ilk protokol ile uygulamaya başlanan projede 2007 yılı için, 25 okulda, 44 branşta- 500 kursiyer hedeflenirken İstanbul’un bu büyük kurumlara güveni ve bu konudaki ihtiyacı sonucu 2011 yılıTemmuzayı itibariyle17 okulda 38'i aktif toplam 126 branşta kurs açılmıştır. Toplam29.695kursiyere ulaşılmış bulunmakta olup bu kursiyerlerin27.714'ümezun olmuştur.

Kurslarımızın eğitim saatleri;

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında olup çıraklık eğitimi yapılan mesleklerde açılan kurslarımız için;
mevzuatı doğrultusunda denklik yapılarak değerlendirilebilmesi, sonucunda da kalfalık ustalık belgesi alma sırasında işeyaraması için en az 260 saat,
 
b)Diğer tüm meslek dallarında açılan kurslarımız için ise; MEGEP kapsamında hazırlanmış modüler sistemdeki programları esas alınarak okul tarafından kursiyerlerin durumlarına göre (meslek edinme/geliştirme uyum kursu) hazırlanan ve valilikçe onaylanan değişik saatlerde,
Düzenlenmektedir.

Kurslar, eğitim durumuna göre akşamları veya hafta sonları yapılmaktadır.En az ilkokul mezunu olup, kendisine en yakın meslek lisesine aynı branştan en az 18 kursiyerin talebi ile açılabilmektedir.

Protokolün uygulanması, ek protokollerin düzenlenmesi, kurs açılacak okul ve kurs konularının belirlenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların çözümü, koordinasyonun sağlanması amacıyla İl Özel İdaresinden, İstanbul Ticaret Odasından ve İl Milli Eğitimden temsilcilerin katıldığı ayda en az iki kere toplanan bir yürütme kurulu kurulmuştur. 13 Mart 2008 de İŞKUR İl Müdürlüğünün protokole dahil olması ile İŞKUR temsilcileri de yürütme kuruluna dahil olmuşlardır.
 
Kurslarımızdan mezun olan kursiyerlerimize milli eğitim bakanlığının mevzuatına uygun olarak sertifika verilmektedir. Kurslara ait tüm güncel bilgiler İl Özel İdaresinin ve Ticaret Odasının, İl Milli Eğitim İl Müdürlüğünün resmi internet sitelerinden İstanbullularla paylaşılmaktadır.
 
İstanbul Ticaret Odası mezun olacak kursiyerlerimiz için İTO bünyesinde “İnsan Kaynakları Borsası” isimli bir web site kurulmuştur.Mezun olan kursiyerlerimizden isteyenler bu siteye özgeçmiş bilgilerini kayıt etmekte veböylece iş adamlarınıneleman alırken sertifikalı kursiyerlerimize öncelik vermesi sağlanmaktadır.,ayrıca mezun olan kursiyerlerimize iş bulmak için İstanbul Ticaret Odası bünyesinde bulunantümmeslek komitelerinin üyesi iş adamları ile görüşülmektedir.
 
İstanbul İŞKUR il müdürlüğününprojeye dördüncü paydaşolarak dahil edilmesi, hem İŞKUR un mesleki eğitime ait kaynaklarını projeye yönlendirmek, hem kurslarımızdan mezun olanlara iş bulma konusunda kolaylık sağlamak, hem İstanbul’da mesleki eğitim konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak hedeflenmiştir.
 
İşsizlere-vasıfsızlara ve ayrıca çalışanlara yönelik olarak düzenlenen ÖZİMEK kursları, ilimizin ihtiyacı olan ve aşağıda ifade edilen alanlarda da hizmet vermektedir.
  • ÖZİMEK kurslarımızda İSMEK'in bazı branşlarındaki öğretmenleri de eğitilmiştir.
  • Sosyal Hizmetlerin Anadolu yakasındaki yuvalardaki bakıcılar ve ablalara da Ümraniye İMKB Kız Meslek Lisesinde eğitim verilmiştir.
  • Ayrıca değişik okullarımızın öğretmenleri ile, Harbiye Orduevinde, 3. Kolordu Komutanlığında, Dikimevi Jandarma Komutanlığında, Maltepe’deki Fenerbahçe Orduevi Sosyal Tesislerinde, Harbiye Orduevinde, Kadıköy’deki Fenerbahçe Orduevinde, Deniz Kuvvetlerinin Fenerbahçe Sosyal Tesislerinde askerlere değişik branşlarda kurslar verilmektedir.
  • İstanbul da sayıları 1000 i geçen mezarcıları da eğitimden geçirilmiştir. Şişli Mehmet Akif Tuncel Meslek Lisesinde görme engellilere Web Tasarımı kursu verilmiştir.
  • Tuzla tersanesinin ihtiyaç duyduğu kaynakçı ihtiyacı aynı bölgede bulunan Pendik Denizcilik Meslek Lisesinde verilen kaynakçılık ve ileri kaynakçılık kursları ile bir nebzede olsakarşılanmaya çalışılmıştır.
  • ÖZİMEKkapsamında Ümraniye Cezaevinde hükümlülere meslek eğitimi verilmiştir.
  • Sosyal Hizmetlere bağlı Eyüp Ağaçlı da bulunan çocuk ve gençlerin bulunduğu Gençlik Merkezindeki çocuklara Şişli İSOV meslek Lisesinde meslek eğitimi verilmektedir.
  • Darülaceze Müdürlüğünde çalışan yaklaşık 100 personeleŞişli Sağlık Meslek Lisesinde “hasta ve yaşlı bakımı eğitimi kursu” verilmektedir.
 
Mezun olan kursiyerlerin işe yerleşmeleriile ilgili yapılan çalışmanın üçüncü araştırma sonuçlarına göre toplam 11837 kursiyer ile görüşülmüş olup ,bu kişilerin2760’ının hiç işi yokken iş bulduğu, 1714’ünün mevcut işinden ayrılarak daha iyi bir iş bulduğu, 4471’inin mevcut iş yerinde daha iyi bir maaş veya statü elde ettiği, 2343’ünün henüz iş bulamadığı, 549’unun ise üniversite öğrencisi, asker veya kendisine ulaşılamama sebepleriyle herhangi bir mesleki değişiklik yaşamadığı tespit edilmiştir. Mezun kursiyerlerle birebir görüşmeler devam etmekte ve iş hayatlarındaki gelişmeler takip edilmektedir.

İlk sertifikalar Sayın Başbakanımızın katılımıyla, 2 Şubat 2008 de yapılan törenle verilmiştir.

ÖZİMEK , hedef çıtasını yükseltti ve Avrupa Beceri Yarışması (Euroskills) veDünya Beceri Yarışması (Worldskills)katılarak ülkemizi başarı ile temsil etmeyi yeni hedefi olarak belirledi. Bu amaçla, ÖZİMEK yürütme kurulundan bir ekip 1-7 Eylül 2009 da Kanada’nın Calgary kentinde yapılan Dünya Beceri yarışmasına gözlemci olarak katıldı.

PROJE NASIL UYGULANIYOR ?

1)Eğitim İstanbul İli sınırları içinde yapılmaktadır.

2)Eğitim bölümleri endüstri, bilişim ve hizmet sektöründe ihtiyaç duyulan ve ön plana çıkan mesleklerden seçildi.

3)Her kursun eğitim ve öğretim programlarında Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatı dikkate alındı.

4)Kurslarla ilgili iş ve işlemler İdarenin bilgisi ve onayıyla gerçekleştirilmektedir.

5)Eğitimler teorik ve uygulamalı şeklinde gerçekleştirilmektedir.

6)Her okulda, okulun müsaitliğine göre belirli sayıda kurs açılmaktadır.

7)Hafta içi: 4 saat, hafta sonu: 8 saat, okulun müsaitlik durumuna göre düzenlenmektedir.

8)Her sınıf sayı olarak en az 18 kursiyerden oluşmaktadır.

9)Her bir kursiyer 260 saat eğitim almaktadır. (eğitim saatleri dersin niteliğine göre ayarlanabilir).

10)Konular % 85 teknik % 15 sosyal-kültürel alan konuları şeklinde işlenmektedir.


KİMLER KATILABİLİR ?

1)En az ilkokul mezunu olanlar.
2)Sağlığı öğrenim görmek istediği meslek için elverişli olanlar.

DERSLER NASIL İŞLENİYOR?

1)Eğitim Mekanı olarak ilgili liselerin sınıf, laboratuar ve atölyeleri kullanılmaktadır.

2)Eğitim için meslek liselerinin en iyi ve donanımlı olduğu bölümler tercih edilmektedir.

3)Eğitim çağın niteliğine uygun metod ve teknolojiyle yapılmaktadır.

4)Talep eden her lise için rehber hoca, eğitmen desteği sağlanmaktadır.

5)Temel mesleki kitapların yanı sıra eğitim destek notları hazırlanabilmektedir.

6)Eğitim dönemi sonunda, kursiyerlere MEB onaylı sertifika verilmektedir.

NERELERE BAŞVURU YAPILABİLİR
İl Milli Eğitim Müdürlüğü

0212 526 19 60 -0212455 04 91

Sultanahmet Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

0212 517 94 90

Bakırköy Kız Teknik ve Meslek Lisesi

0212 571 72 90

Avcılar Haydar Akın Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

0212 423 08 99

Ayrıca kursiyerler kendilerine en yakın meslek liselerine giderek de bilgi alabilirler.

İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ,İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İSTANBUL TİCARET ODASI VE İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLENMESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURSLARI

1

ADOBE PHOTOSHOP

2

AHŞAP PARKE VE YÜZEY KAPLAMACILIĞI

3

AHŞAPTA ÖZEL ÜST YÜZEY İŞLEMECİLİĞİ

4

ALÜMİNYUM DOĞRAMACILIĞI

5

AMATÖR DENİZCİLİK

6

ARAÇLARDA KONFOR VE GÜVENLİK

7

AŞÇILIK

8

AUTOCAD

9

BAKICI ANNE

10

BASKI‎ ÖNCESİ OPERATÖRLÜĞÜ

11

BASKI SONRASI‎ OPERATÖRLÜĞÜ

12

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇORAP DESEN TASARIMI

13

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRİK PROJE ÇİZİMİ

14

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELCİLİK

15

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALI‎P HAZI‎RLAMA

16

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMLIĞI

17

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODÜLER MOBİLYA RESMİ

18

BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ

19

BİLGİSAYARDA TAKI TASARIMI

20

BİLGİSAYARLI ‎ ÖZGÜN MEKAN TASARIMI

21

BİLGİSAYARL‎I MUHASEBE

22

BİLGİSAYARLI‎ SİSTEMDE KALI‎P HAZ‎IRLAMA

23

BİYOKİMYA UYGULAMALARI ve TEMEL BİYOKİMYA CİHAZL. KULLANIMI

24

BOBİNAJCILIK

25

BÜRO MAKİNALAR‎I

26

BÜRO YÖNETİMİ ASİSTANI YETİŞTİRME

27

CAD-CAM

28

CAD-CAM (BİLGİSAYARLI‎ GİYSİ TASARIMI)

29

CAM İŞLEMECİLİĞİ

30

CEP TELEFONU SERVİS TEKNİSYENLİĞİ

31

CİLT ve SERİGRAFİ

32

CNC FREZE PROGRAMCILIĞI

33

CNC TEZGAH OPERATÖRLÜĞÜ

34

CNC TORNA PROGRAMC‎ILIĞI

35

ÇELİK YAPI PROJE ve UYGULAMA

36

ÇELİK YAPILAND‎IRMA

37

ÇOCUK EĞİTİMİ VE BAKIMI

38

DEMİR DOĞRAMA ÜRETİMİ VE KAYNAKÇILIĞI

39

DERİ MAKİNECİLİĞİ ve AYAKÇILIĞI

40

DİAGNASTİK YETENEK

41

DOĞALGAZ İÇ TESİSATÇILIK

42

DOĞALGAZ SEKRETERLİĞİ

43

DUVAR ve ZEMİN KAPLAMACILIGI (SERAMİK ve FAYANS KAPLAMA)

44

ELEKTRİK ARK KAYNAKÇILIĞI

45

ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI

46

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

47

ELEKTRO MEKANİK TAŞI‎YI‎CI‎LAR

48

ENDÜSTRİYEL BAKI‎M ONARI‎M

49

ENDÜSTRİYEL TABELA REKLAMCILIĞI

50

ENGELLİ BAKIM ELEMANI

51

GARSONLUK

52

GAZ ALTI‎KAYNAKÇILIĞI

53

GAZ YAK‎ICI‎ CİHAZLAR BAKI‎M ONARIM

54

GEMİCİLİK

55

GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ

56

GRAFİK TASARIMCI‎S‎I

57

GÜZELLİK UZMANLIĞI

58

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIMI

59

HABERLEŞME SİSTEMLERİ ELEMAN‎I

60

HASTA KABUL ELEMANI

61

HASTA ve YAŞLIBAKIM

62

HİDROLİK - PNÖMATİK

63

HİJYEN, YİYECEK HAZ‎IRLAMA, SAKLAMA ve SERVİS TEKNİKLERİ

64

‎İÇ MEKAN DÜZENLEMELERİ VE PERSPEKTİF

65

İÇ MİMARİ TASARIM VE PLÂNLAMA

66

İÇ MİMARİ VE MOBİLYA TASARIM

67

İNŞAAT ÇATICILIĞI

68

İNŞAAT DEMİRCİLİĞİ

69

İNŞAAT DUVARCILIĞI

70

İNŞAAT KALIPÇILIĞI

71

İNŞAAT MALİYET HESAPLARI ( HAKEDİŞ‏veKESİN HESAP)

72

İNŞAAT YALITIMCILIĞI

73

KADI‎N GİYSİ KALIPLARI‎

74

KADI‎N GİYSİ ÜRETİMİ

75

KALIPÇILIK ( SAÇ METAL KALIPÇILIĞI VE İMALATI)

76

KLİMA SİSTEMLERİ

77

LOJİSTİK DEPO ELEMAN‎I

78

LOJİSTİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ

79

LOJİSTİK KARGO

80

MAKİNE TASARIMI ve İMALAT‎I

81

MASA ÜSTÜ YAYINCILIK

82

MEKANİK BAKI‎M ve ONARIMI

83

MEKATRONİK

84

MEZAR İNŞAATÇILIĞI

85

MİKROİŞLEMCİLER-MİKRODENETLEYİCİLER

86

MİMARİ MODELLEME ve MAKET

87

MİMARİ TASARI‎M

88

MOBİLYA İMALAT‎I

89

MODÜLER MOBİLYA MONTAJCILIĞI

90

MUTFAK KURS PROGRAMI

91

NETWORK UZMANLIĞI

92

OFSET BASK‎I OPERATÖRLÜĞÜ

93

OKSİGAZ, ELEKTRİK ARK ve İLERİ KAYNAK TEKNOLOJİLERI

94

OTİSTİK ÇOCUKLARDA OYUN ve MÜZIK

95

OTO BOYA

96

OTO ELEKTROMEKANİK

97

OTO KAPORTA

98

ÖZEL EĞİTİMDE VE ERKEN ÇOCUKLUKTA DRAMA

99

ÖZEL EĞİTİMDE VE ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZBAKIM

100

PANO MONTÖRLÜĞÜ

101

PASTAC‎I

102

PLASTİK ve HAFİF METAL KALlPÇILIĞI

103

PLC ve OTOMASYON TEKNİKLERİ

104

RESTORASYON

105

RÖLEVE ve YAPI DEKORASYON

106

SAÇ METAL İŞLEMECİLİĞİ

107

SAĞLIK HİZMETLERİ‎DESTEK PERSONELİ

108

SERAMİK YER ve DUVAR KAROSU KAPLAMACILIĞI

109

SERVİS

110

SERVO MOTOR ve SÜRÜCÜLERİ

111

SIHHİ TESİSATÇILIK

112

SİSTEM UZMANLIĞI

113

TAKI TASARIMI ve İMALAT‎I

114

TAKI YÜZEYİNİ SÜSLEME

115

TAKIM TEZGAHLARINI‎N KULLANIMI ve BAKI‎MI‎

116

TALAŞLI İMALATI ve MAKİNE TEKNOLOJİSİ

117

TEMEL ELEKTRİK - ELEKTRONİK ELEMANI

118

TEMEL GEMİ RESMİ

119

TEZYİ‎NAT KURSU

120

UÇAK BAK‎IM UYGULAMALARI

121

WEB PROGRAMC‎ILIĞI

122

YAĞCILIK

123

YAPI‎ BETON LABORATUVAR‎I ELEMAN‎I

124

YAPIDA YALITIM ELEMAN‎I

125

YAZI‎LI‎M UZMANLIĞI

126

YÜRÜR AKSAM VE ÖLÇÜM

127

ZİHİNSEL ENGELLİLERDE ÖZ BAKIM BECERİLERİ

 
Habere puan ver :      Düşük  
   Yüksek
Okuyan Kişi Sayısı:16972 | Oy Veren Kişi Sayısı:52 | Haberin Aldığı Puan:212
Yazdır
 
 
En Çok Okunan Haberler
13.10.2015 BASIN DUYURUSU
15.06.2015 YOL ÇALIŞMASI
22.07.2015 YOL ÇALIŞMASI
09.10.2015 VALİ ŞAHİN'DEN AHİLİK HAFTASI MESAJI
08.10.2015 BASIN DUYURUSU
En Çok Puan Alan Haberler
08.10.2015 BASIN DUYURUSU
13.10.2015 BASIN DUYURUSU
07.10.2015 BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI
12.10.2015 BAŞKONSOLOS TAE-DONG'TAN VALİ ŞAHİN'E VEDA...
07.10.2015 ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ VE DESTEKLENMESİ


Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86