İstanbul Valisi
 
  A'dan Z'ye Kurumlar
 
  Hizmetlerimiz
 
  Alt Siteler
  Arşiv
BOĞAZDAN GEÇEN GEMİLERLE İLGİLİ OLARAK VALİLİK TARAFINDAN ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALINDI
18.08.2005

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Tel:0.212 528 39 32  Faks:526 08 81

Internet: http://www.istanbul.gov.tr

 

 

Bülten No: 141                                                                                                         17/08/2005

 

BASIN BÜLTENİ

 

          İl Emniyet Komisyonunun 28 Temmuz 2005 tarihindeki toplantısında, İstanbul daki limanlarda dış hatlara sefer yapan gemiler ve İstanbul Boğazı ndan geçen gemiler ile Ahırkapı, Ambarlı, Kartal ve Tuzla deniz sahalarına demirleyen gemilere gümrüklü hareket noktalarının dışındaki yerlerden hareket eden izinsiz ve kayıtsız acente teknelerinin temasta bulunduklarının tespit edilmesi, bu suretteki acente teknelerinin temasları kayıt dışı ve haksız rekabete neden olduğu bunun yanında çeşitli suçların işlenmesine sebep oluşturduğu ve olumsuzluklara açık olması nedeniyle bu tür teknelerin temaslarının önlenmesi, disiplin ve denetim altına alınması amacıyla Valilik Makamınca aşağıdaki önlemler alınmıştır.

1-     İstanbul Boğazı ndan geçen gemiler ile Ahırkapı, Yeşilköy, Ambarlı, Kartal ve Tuzla deniz sahalarına demirleyen gemilerin muhtelif limanlardaki gümrük noktalarından acente tekneleri ile temaslar yapılmaktadır. Bu durum, iç limandaki pasif katılım trafiğini yoğunlaştırdığı, izinsiz ve kayıtsız acente teknelerinin gemiler ile temas yaptığı tespit edildiğinden, bundan böyle acente teknelerinin gemiler ile olan temaslarının disiplin ve kontrol altına almak üzere, gümrüklü hareket noktası olarak Zeytinburnu İlçesindeki Zeyport, Büyükçekmece İlçesindeki Ambarlı Limanı ve Kartal İlçesindeki, Kartal İskelesinin hareket noktası olarak belirlenmesine, tespit edilen bu yerlerin dışındaki hareket noktalarında acente teknelerinin yasaklanmasına,

2-     Zeyport Limanındaki hareket noktasının, Deniz Ticaret Odası Başkanlığı, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Başkanlığı ile S.S. Tali Acenteleri Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının müşterek sorumluluğunda ve koordinesinde mevzuata uygun ve gerekli yasal izni almak şartıyla, geçici depolama yeri (antrepo) açılarak, 01/10/2005 gününe kadar faaliyete geçmesine,

3-     Kartal ve Ambarlı hareket noktası için; Liman Başkanlığının Başkanlığında, Haydarpaşa Gümrük müdürü, Muhafaza müdürü, Deniz Liman Emniyet Şube Müdürü, Sahil Sıhhiye Merkezi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ve Deniz Ticaret Odası ndan oluşan komisyon, Ambarlı Limanı için, Ambarlı Liman Başkanının Başkanlığında, Ambarlı Limanında bulunan Gümrük Muhafaza ve Gümrük Müdürü, Sahil Sıhhiye Sağlık Merkezi, ALTAŞ ve Deniz Ticaret Odasının konu ile ilgili araştırma, inceleme yaparak hazırlayacağı raporu toplantıda görüşülmek üzere Valilik makamına (Karaköy Liman Mülki İdare Amirliğine) sunulmasına,

4-     Temasları sağlayan acente teknelerinin, 4922 Sayılı “ Denizde Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması Hakkındaki Kanuna göre Denize Elverişlilik Belgesi alındıktan sonra, İstanbul Liman Tüzüğünün 39 uncu maddesi gereğince Liman Başkanlığınca verilen izin belgelerinin daha belirgin hale getirilerek, müteselsil numara verilmesine, izin belgesinde hizmet türü olarak; yolcu, yolcu eşyası, gemi adamları ve gemi ile ilgili olanların açıkça belirlenmesine, izin belgesindeki sıra numarasının acente teknesine görülecek vaziyette yazılmasına, verilen izin belgeleri  Liman Başkanlığınca; Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü, Deniz Liman Emniyet Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına liste halinde bildirilmesine,

5-     Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince Gümrük Müdürlüğü ve Deniz Liman Emniyet Şube müdürlüğünce müşterek verilen izin talepleri ve vizelerin listeleri Sahil Güvenlik Komutanlığına, İstanbul liman Başkanlığına her yıl verilmesine, geçici olarak kısa süreli gemi ile temas kuracak kişilerin Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, Deniz Liman Emniyet Şube Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek, mevzuat gereği geçici izin belgesi verilmesine,

6-     Transit geçen gemilere Sahil Sağlık Denetleme Merkezinden izin alındıktan sonra temas edilmesine, ayrıca Sahil sağlık denetleme Merkezlerinde uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte bu konu ili ilgili Kuruluşların hassasiyetle uymalarına,

7-     Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü 40 ncı maddesi ve İstanbul Liman Tüzüğü 34 uncu maddesine göre gemilere temasda bulunan acente teknelerinin, gümrüklü hareket noktalarında, (Zeyport,Ambarla ve Kartal noktalarında) gemiye seyir halinde, gemiyle temasta, gemiden ayrıldıktan sonra hareket noktasında seyir halinde Sahil Güvenlik komutanlığınca, Deniz Liman Emniyet Şube müdürlüğünce, Gümrük muhafaza Müdürlüğünce, Liman Başkanlığınca ve Sağlık Sıhhiye Merkezince sürekli ve etkili müşterek veya münferit denetim yapmalarına.

    

8-Yukarıdaki kararlar Valilik Önleyici Tedbirleri olarak alınmıştır.

     

     

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

 
Habere puan ver :      Düşük  
   Yüksek
Okuyan Kişi Sayısı:6220 | Oy Veren Kişi Sayısı:7 | Haberin Aldığı Puan:21
Yazdır
 
 
En Çok Okunan Haberler
04.10.2015 SOMALI ÇOCUKLARDAN ŞEYMA ŞAHİN'E ZİYARET
05.10.2015 BASIN DUYURUSU
03.10.2015 AMFİBİ GEMİ "BAYRAKTAR" DENİZE İNDİRİLDİ
15.06.2015 YOL ÇALIŞMASI
22.07.2015 YOL ÇALIŞMASI
En Çok Puan Alan Haberler
08.10.2015 BASIN DUYURUSU
07.10.2015 BAYRAMPAŞA İLÇESİNDE TOPLU AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI
04.10.2015 SOMALI ÇOCUKLARDAN ŞEYMA ŞAHİN'E ZİYARET
03.10.2015 AMFİBİ GEMİ "BAYRAKTAR" DENİZE İNDİRİLDİ
06.10.2015 “TAKILARIN İNCİSİ İSTANBUL” İSİMLİ TAKI SERGİSİ...


Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86