2015 / 1  E-Bülten
GERİ
İstanbul'un Gücü İSMEP
  2006 yılında İstanbul Valiliği bünyesinde “Geleceğimizi Güçlendiriyoruz” sloganı ile kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) çalışmalarıyla sadece yurtiçinde değil yurdışında da beğeni kazanmaya devam ediyor.
   İPKB, Türkiye’de uygulanan ilk risk azaltma projesi olan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında, afet olmadan önlem alma amacı ile İstanbul’da başta okullar ve hastaneler olmak üzere kamu binalarını depremlere karşı yeniden yapmakta ve güçlendirmektedir. İSMEP, Hazine Müşteşarlığı’nın Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankası gibi önemli uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı toplamda 1,7 milyar Avro bütçeye sahiptir.
   Proje ile afet yönetimi konusundaki kurumsal ve teknik kapasitenin geliştirilmesi, halkın acil durumlara hazırlık ve müdahale bilincinin arttırılması; öncelikli kamu binalarının sismik risk karşısındaki durumlarının incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına bağlı olarak güçlendirilmesi veya yıkılıp yeniden yapılması; ulusal afet çalışmalarının desteklenmesi; kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların envanterinin çıkarılması, sismik risk değerlendirmelerinin yapılması ve projelendirilmesi ile imar ve yapı mevzuatının daha etkin uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler alınarak, İstanbul'un muhtemel bir depreme karşı hazırlıklı olması amaçlanmaktadır.
   ISMEP Projesi, afete hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme faaliyetlerini kapsayan afet yönetimi konusundaki kurumsal, teknik ve sosyal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren 3 temel bileşenden oluşmaktadır;
    A Bileşeni, “Acil durum hazırlık kapasitesinin arttırılması”: İstanbul’da afet yönetimi ile ilgili kurum ve kuruluşların meydana gelebilecek depremlerden kaynaklanan acil durumlara karşı hazırlıklı olmasını ve acil durumlara müdahale kapasitelerinin iyileştirilmesini amaçlamaktadır.
   B Bileşeni, “Öncelikli Kamu Binaları için Sismik Riskin Azaltılması”: Öncelikli kamu binaları, kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binalara ilişkin zarar azaltma faaliyetlerini kapsamaktadır.
  C Bileşeni, “İmar ve Yapı Mevzuatının daha Etkin Uygulanması”: Yapı ruhsatı süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik pilot belediyelerde teknik ve kurumsal kapasitelerin arttırılması ile afet zararlarının azaltılmasına yönelik biliçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.
   ISMEP kapsamında bügüne kadar 726 okul, 35 hastane, 59 poliklinik ve sağlık ocağı, 39 İdari bina ile 31 Yurt ve Sosyal Hizmet binasının güçlendirme ve onarım inşaat çalışmaları tamamlanarak toplamda 900 kamu binasına ulaşılmıştır. Halen 56 kamu binasının güçlendirme ve onarım inşaatı devam etmektedir. Güçlendirilmesi teknik ve ekonomik yönden uygun bulunmayan 202 okul, 3 hastane, 2 poliklinik ve sağlık ocağı, 9 İdari bina ile 16 Yurt ve Sosyal Hizmet binasının yıkım ve yeniden yapım inşaat çalışmaları tamamlanarak toplamda 232 kamu binasına ulaşılmıştır. Halen 49 kamu binasının yıkım ve yeniden yapım inşaat çalışmaları devam etmektedir. Deprem riskinin azaltılması kapsamında toplamda 1237 kamu binasında çalışma yapılmıştır.
  İstanbul’da okullarda yürütülen güçlendirme/yeniden yapım çalışmaları ve afet acil durum planları ile; Türkiye, Birleşmiş Milletlerin yürüttüğü “Okul Güvenliği Programı”nda Lider Ülke olmuş ve deneyimlerini diğer ülkeler ile de paylaşmaya başlamıştır.
© Copyright 2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Bu e-posta, İstanbul Valiliği e-bültenine abone olduğunuz için size ulaştı.
Aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz lütfen tıklayınız.
Facebook Twitter Google+ T.C. İstanbul Valiliği