2016 / 11  E-Bülten
GERİ
İLİMİZDEKİ OLASI DEPREME YÖNELİK ÇALIŞMALAR
   Depremler meydana gelmeden önce deprem sonrası yapılacak işlerin ve alınacak önlemlerin planlanması gerekmektedir. Bu planlama çalışmalarının iyi bir şekilde yapılabilmesi için gelecekte nekadar büyüklükte bir depremin oluşabileceği ve yerleşim merkezlerinin bu depremden nasıl etkilenebileceği sağlıklı bir şekilde tahmin edilmelidir.

  Ülkemizde acil yardım planlarının hazırlanması, 7269 sayılı yasanın 4. maddesi gereğince hazırlanmış “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” gereğince yapılmaktadır. Bakanlar kurulunun 01.04.1988 tarihli ve 88 / 12777 sayılı kararı ile ve 08.05.1988 gün ve 19808 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan bu yönetmelik acil yardım planlamasının genel esaslarını ülke, il ve ilçe düzeyinde vermektedir. Bu yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir. Gelecekte ne kadar büyüklükte bir deprem oluşabileceği sismik tehlike çalışmaları ile, yerleşim merkezlerinin oluşması olası büyüklükte bir depremden ne ölçüde etkilenebileceği de deprem senaryoları ile belirlenmeye çalışılır. Depremlerin oluşmasını engellemek veya önceden haber vermek bugünkü teknoloji ile mümkün değildir. Fakat deprem zararlarının azaltılmasına yönelik tedbirleri almak mümkündür. Alacağımız bu tedbirleri belirlemede deprem senaryoları önemli bir yer tutar.


 

   

  
       İSTANBUL AFETLERE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

   İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün kurumsal kapasitesinin arttırılması kapsamındaki çalışmalar devam etmekte olup, mevcut Coğrafi Bilgi Sistemi içerisinde bir veri tabanı oluşturulmuş, en güncel verilerle afet yönetimine destek olacak planlar geliştirilmektedir. Kandilli Rasathanesi’nden gelen deprem verileri kullanılarak olası bir depremin yol açacağı hasar, senaryolara göre tahmini olarak belirlenecektir. Çalışmaları sürdürülmekte olan İstanbul Afet Yönetimi Bilgi Sistemi sayesinde olası bir afet anında; kurumlar arası bilgi paylaşımı, kaynakların etkin yönetimi, sahadan ve ilgili kurumlardan gelen bilgilerin İstanbul AFAD’da toplanarak değerlendirilmesi, afet yöneticilerinin daha sağlıklı karar alması, operasyonun koordine edilmesi ile Merkezi idareye bilgi akışı sağlanarak daha etkin bir afet yönetimi yürütülecektir. Mevcut telsiz şebekelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Sayısal telsiz altyapısı kurulum çalışmalarına ilişkin olarak; proje kapsamında 40 kamu kurumuna ve 39 ilçe Kaymakamlığı bünyesinde bulunan İlçe Mobese Merkezleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına sayısal telsiz montajları yapılmış olup günlük mesai saatleri içerisinde telsiz çevirimleri yapılmaktadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından afet ve acil durumlarda kurumlar arası haberleşmenin sağlanmasına yönelik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne frekans tahsisi yapılarak, şebekenin kurulumu tamamlanmıştır. Tuzla Akfırat’ta, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Anadolu Yakası Komuta Kontrol Merkezi ve Kızılay Lojistik Depolarının inşaatı tamamlanmış olup, personel görevlendirmesi yapılmıştır.

  Türkiye'nin metropol kenti İSTANBUL, her an yaşanacak olası şiddetli bir depreme hazırlıklı olmak zorundadır.

 
     Olası bir İSTANBUL depreminde;
  
  - 70.000-90.000 can kaybı, - 120.000-130.000 yaralı , - 50.000-60.000 yıkılan konut, - 500.000 hasarlı konut, - 300.000 çadır ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

  İstanbul’da Mevcut Yapı Stokunun; - Yaklaşık %50-60’ı kaçak yapıdır. - % 40 ı ekonomik ömrünü tamamlamıştır. - Sadece, %35 inde DASK vardır.

  Depremde olası can ve mal kaybını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar kadar depremin ardından gerçekleşecek hızlı ve etkili müdahale de bilançonun büyümesini engelleyecek bir başka faktör. Felaketin ardından hayati önem taşıyan, gıdaya ulaşım, deprem bölgeleriyle kolay ve hızlı iletişim ve barınma gibi konularda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı “Acil Eylem Planı”nın devreye girmesi bekleniyor. Depremin yaratacağı yıkımın getireceği bazı yan etkileri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Felaket sonrası çıkacak yangınlara hızlı müdahele edecek, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarına hemen başlayacak, iyi organize olmuş bir itfaiye birimi büyük önem taşıyor.

© Copyright 2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Bu e-posta, İstanbul Valiliği e-bültenine abone olduğunuz için size ulaştı.
Aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz lütfen tıklayınız.
Facebook Twitter Google+ T.C. İstanbul Valiliği