2016 / 5  E-Bülten
GERİ
İSTANBUL’DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

   
   Ülkemizde ve Dünya’da, kentler, ekonomik sebepler, sosyal gelişimdeki yetersizlik, aşırı nüfus yığılmaları, yanlış yer seçimi ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı yenileme, dönüşüm, yeniden yerleştirme ve iyileştirmeye yönelik proje ve uygulamalara ihtiyaç duymaktadır. Dönüşüm, faaliyet alanı ve doğası gereği, mevcut şehrin yapısına ve burada yaşayan insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik geleceği üzerine ve buna bağlı olarak da kentin bütün geleneklerine etki edebilmektedir. Bu nedenle, bütün planlama çalışmalarında, sosyologlar, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, plancılar ve peyzaj mimarları gibi farklı disiplinlerin birlikte çalışması gerekmektedir. Yüzde 70 deprem fayları üzerinde bulunan ülkemiz için kentsel dönüşümün önemi, bu dönüşümde eskilerin yerine yapılacak yeni binaların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi, var olanların depreme karşı güçlendirilmesi kaçınılmaz bir sonuç. 1999 yılında 7,4 Mw şiddetinde bölgemizde yaşanan Marmara depreminde 17.118 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve yaklaşık 245.000 hasarlı yapının meydana gelmesi kentsel yenilemeyi zorunlu kılmıştır.


 


    Bu sebeple İlimizde 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmiştir. Ancak çalışmaların hızlandırılması için ek önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

   İSMEP Projesine sağlanacak kredilere KDV muafiyeti tanınması halinde daha fazla güçlendirme yapılabilecektir.

     Şehirdeki riskli sanayi gruplarının şehir dışına taşınması ile ilgili bir teşvik modeli üzerinde çalışılmalıdır.

   Çapa ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinin bu kapsamda ivedilikle yenilenmesi gerekmektedir.


                               İLAN EDİLEN RİSKLİ ALANLAR

   
        
  

    Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanan yapıların hak sahiplerine yapılacak olan tebligatta, “yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı itiraz dilekçesi verilebileceği, 60 günden az olmamak üzere idarece belirlenecek süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” hususları yer alır ve dönüşüm süreci başlar.

   Afetler sonucu bir daha can kaybı yaşanmaması için, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıları, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürmek için kentsel dönüşüm İstanbul’da yoğun şekilde devam atmaktadır.
© Copyright 2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Bu e-posta, İstanbul Valiliği e-bültenine abone olduğunuz için size ulaştı.
Aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz lütfen tıklayınız.
Facebook Twitter Google+ T.C. İstanbul Valiliği