2016 / 5  E-Bülten
GERİ
İSTANBUL'UN SANAYİ VERİLERİ

   İstanbul, Türk ekonomisinin en mühim merkezidir. Sanayinin üçte biri, ithalatın üçte biri, ihracatın beşte biri İstanbul’dan yapılmaktadır. Türkiye’nin en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, reklam ve iktisadi kuruluşları İstanbul’dadır. Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’dadır. 1952’de kurulan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin en büyük sanayi odasıdır. 40 meslek grubundan yedi bine yakın üyesi vardır. Türkiye’nin en eski kuruluşlarından olan ve 1882’de kurulan İstanbul Ticaret Odası(İTO)’ nın üye sayısı 100.000’e yakındır. Atmış binden fazla iş yeri bulunur. Sanayinin her dalında sanayi kuruluşları vardır. İmalat sanayiinde metal eşya, makina ve teçhizata çoğunluktadır. İstanbul’un sanayi ve Ticaret hacmi çok büyüktür.

   İstanbul sanayisine ilişkin stratejiler ise “Sanayide ileri teknoloji kullanan, yüksek katma değer üreten ve nitelikli işgücü istihdam eden bir üretim yapısının oluşturulması”; diğer taraftan ise “Sanayinin kente getirdiği yükü azaltacak, sanayinin gelişimine imkân verecek mekânsal dönüşümün sağlanması” amaçlanmaktadır. İstanbul’da kentin hızlı bir şekilde, yayılarak gelişme göstermesi nedeniyle sanayi alanları giderek kent merkezinde kalmıştır. Kentsel dönüşüm palanları içerisinde sanayi bölgelerinin şehir dışına taşınarak, sanayinin gelişiminin kısıtlanmasını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

   Tarihi çok eskiye inen İstanbul, bulunduğu konum nedeniyle her dönemde önemli bir ekonomik merkez olmuştur. Konumu, nüfus yoğunluğu, ham madde temin kolaylığı, pazarlama ağının geniş olması sanayisinin gelişimini hızlandırmakta olup gerek bölge içinde gerekse ülke içinde en büyük pay İstanbul’un olmuştur. Bu gelişimle beraber nitelikli iş gücü istihdamı artmaktadır. İlimizdeki sanayi kuruluşları ve istihdam edilen kişi sayısına ait bazı veriler şöyledir.

    Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları, tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir.
    İstanbul, özel imalat sanayi yatırımlarının büyük bölümüne ev sahipliği yapmaktadır. Türkiye ekonomisine ve nitelikli iş gücü istihdamına katkısı azımsanamayacak ölçüdedir. Son yıllarda yapılan yatırımlarla bu katkının artarak devam etmesi öngörülmektedir.
© Copyright 2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Bu e-posta, İstanbul Valiliği e-bültenine abone olduğunuz için size ulaştı.
Aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz lütfen tıklayınız.
Facebook Twitter Google+ T.C. İstanbul Valiliği