2016 / 6  E-Bülten
GERİ
İSTANBUL'DA HAYVANCILIK, BALIKÇILIK ve ARICILIK
   Hayvancılık ekonomik değeri olan hayvanların beslenerek, güçlerinden faydalanma ve elde edilen ürünlerin pazarlanması etkinliğidir. Kırsal alanlarda genellikle tarımsal faaliyetlerle beraber yürütülür. Bazı yörelerimizde ise başlı başına temel geçim kaynağı durumundadır. Hayvancılık insanlığın en eski uğraşlarından biridir. İlk olarak gücünden yararlanılmak için evcilleştirilen hayvanlar zaman geçtikte güçlerinin yanında çeşitli ürünlerinden yararlandığımız bir konuma gelmişlerdir. Dünyada ve ülkemizde nüfusun hızla artması gıda maddelerine olan ihtiyaç ve talebinde aynı nispette artmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla insanların beslenmesinde et, süt, yumurta gibi hayvansal ürünlerin üretiminin artırılması büyük önem kazanmaktadır. İstanbul’da yoğun nüfusuyla Hayvancılığa en fazla ihtiyaç duyulan ilimizdir.


  Hayvan Varlığı ve Hayvansal Üretim Durumu

 
 
Büyük bir tüketim potansiyeline sahip İstanbul’da kentin et ve hayvan ürünleri ihtiyacının karşılanması her zaman büyük önem taşımaktadır. İlimizde hayvan varlığı olarak toplam 69.556 adet sığır, 11.502 adet manda olmak üzere 81.058 adet büyükbaş, 98.293 adet koyun, 15.452 adet keçi olmak üzere toplam 113.745 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. İlde 1.459.302 adet tavuk, 34.319 adet hindi, 2.484 adet ördek, 2.431 adet kaz olmak üzere 1.498.536 adet kümes hayvanı bulunmakta olup, kümes hayvancılığı daha çok etlik tavukçuluğa yöneliktir. İlde hayvansal üretim olarak 2015 yılında 4.738 ton kırmızı et, 15.718 ton beyaz et ve 268.367.500 adet yumurta üretimi yapılmıştır.   Balıkçılık

 
 
   Başlıca su ürünleri; balıklar, kabuklular (ıstakoz, midye, karides, kerevit), yumuşakçalar (ahtapot, kalamar), sünger, deniz yosunu, inci, mercan ve Sedef’tir. Su ürünleri beslenme açısından büyük bir öneme sahiptirler. Taze olarak veya dondurulmuş ve konserve olarak tüketilmektedir. Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması, sahip olduğu akarsular ve göller nedeniyle zengin bir potansiyele sahiptir. Yurdumuzda Balık Üretiminin Denizlerimize dağılımı: 1.Karadeniz % 67 2.Ege Denizi % 13 3.Marmara Denizi % 11 4.Akdeniz % 9 İlimizde olta Balıkçılığı da önemli yer kaplamasıyla birlikte İstanbul’da Deniz, tatlı su ve kültür balıkları ile diğer deniz ürünleri olmak üzere 2014 yılında toplam 11.527 ton su ürünleri üretimi yapılmıştır.


    Arıcılık


 
   Arıcılık; toprağa bağımlı değildir, fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadan toplumun her bireyi tarafından yapılabilir ve bir yıl gibi kısa bir süre içinde gelir getirmeye başlar. Bu nedenlerle arıcılık günümüzün en önemli tarımsal faaliyetleri içinde yer almaktadır. Ülkemizin sahip olduğu zengin bir bitki örtüsü ve kısa mesafelerde değişen farklı iklim özelliklerine sahip olması arıcılığın gelişmesini sağlamıştır. Bal arılarından; bal, balmumu, arı sütü, arı zehiri, polen ve propolis gibi insan sağlığı ve beslenmesi açısından çok değerli ürünler elde edilir. Ayrıca tarımsal bitkilerde ve doğal bitki örtüsünde tozlaşmayı sağlayarak doğal denge ve tarımsal üretimde büyük bir görevi meydana getirir. Türkiye kovan varlığı ve bal üretiminde, Çin, ABD ve Meksika gibi ülkelerle başı çekmektedir. 2015 yılında istanbul’da 76.182 adet kovanla arıcılık yapılmış ve 739 ton bal üretilmiştir.


© Copyright 2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Bu e-posta, İstanbul Valiliği e-bültenine abone olduğunuz için size ulaştı.
Aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz lütfen tıklayınız.
Facebook Twitter Google+ T.C. İstanbul Valiliği