2016 / 9  E-Bülten
GERİ

KADINLARA YÖNELİK HİZMETLER


  Dünya Sağlık örgütü şiddeti, “Kendine, bir başkasına, bir gruba veya bir topluluğa karşı, bilerek/kasıtlı olarak uygulanan; tehdit biçiminde veya yaşama geçirilmiş olan; yaralanma, ölüm, psikolojik hasar, gelişme bozukluğu veya yoksunlukla sonuçlanan veya sonuçlanması olasılığı yüksek olan; fiziksel şiddet veya güç kullanımı” biçiminde tanımlamaktadır. Aile içinde yaşanan şiddet, güçlüden güçsüze yönelik olmakta ve kadınlar en çok birlikte yaşadığı kişi tarafından istismar edilmektedir.

  Kadına yönelik şiddeti dört başlık altında toplamak mümkündür. Buna göre, fiziksel şiddet, kaba kuvvetin korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kulanılması; cinsel şiddet, kadında cinselliğin bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak kullanılması; psikolojik veya sözel şiddet, kişilerin davranışları ve konuşmaları ile karşısındaki kişiyi korkutması, sindirmesi, cezalandırması ve kontrol etmesi; ekonomik şiddet ise, ekonomik kaynakların ve paranın kadın üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kontrol aracı olarak kullanılması biçiminde tanımlanmaktadır.

  Kadın Konukevlerinde fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan kadınlara, varsa çocukları ile birlikte üçer aylık periyotlar halinde geçici süre ile hizmet verilmektedir. Kadın Konukevine kabulünü isteyen kadınlar İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunabilir ve başvuruları ilgili meslek elamanı tarafından değerlendirildikten sonra Kadın Konukevine yerleştirilirler.

  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı 9 adet kadın konukevi; Belediyelere ait 9 adet konukevi bulunmakta olup, bunların toplam kapasitesi 461 kişidir. Ayrıca 12 kişi kapasiteli 1 adet erkek konuk evi bulunmaktadır.

 


  2015 yılı sonu itibariyle şiddet nedeniyle 6284 sayılı yasa kapsamında alınan tedbir kararı sayısı 14.162; şiddet nedeniyle öldürülen kadın sayısı 59’dur.

© Copyright 2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Bu e-posta, İstanbul Valiliği e-bültenine abone olduğunuz için size ulaştı.
Aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz lütfen tıklayınız.
Facebook Twitter Google+ T.C. İstanbul Valiliği