2018 / 2  E-Bülten
GERİ
GERİ DÖNÜŞÜMÜN ADRESİ İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü 1997 model ve daha eski Hurda Motorlu Taşıtların toplanması ile ilgili hazırlıklarını tamamlayarak hurda araçları teslim almaya başladı. Bu çalışma sayesinde eski teknoloji ile üretilmiş olan ve çevre kirliliğinden, trafik akışına, yakıt tasarrufuna kadar birçok dezavantajı bulunan eski araçların trafikten çekilmesi ve toplanması ile İstanbul rahat bir nefes alacak.

Odayeri/Göktürk’teki Düzenli Depolama Alanı yanında 24 ton/gün kapasiteli Tıbbi Atık Yakma Tesisi işletiliyor. Tesiste yakma işlemi sonrası atıklar hacimsel olarak %95, kütlesel olarak %75 azaltılıp kül haline getiriliyor.

Günlük 100 ton kapasiteli Türkiye’nin en büyük tıbbi atık sterilizasyon tesisi Kemerburgaz Odayeri’nde kurulmuştur. Tesis 3000 m2 kapalı alanda, en son teknoloji kullanılarak tam otomatik konveyör sistemleri, uzaktan izleme ve müdahale sistemiyle modern tıbbi atık sterilizasyon sistemlerinden biridir. İstanbul’un gelecek 30 yıldaki tıbbi atığını karşılayabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Günde yaklaşık 24 ton tıbbi atık yakma kapasiteli tesis, gerekli ekip ve ekipmanla, 3 vardiya halinde 24 saat çalışarak tıbbi atıkların bertarafını gerçekleştirmektedir.

Evsel katı atıkların toplanması 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 7. Maddesine göre ilçe belediyelerinin görevidir. Belediyemizin görevi bu çalışmaları koordine etmektir. İstanbul genelinde tüm ilçelerde ortalama günde 17.800 ton katı atık toplanmaktadır.

Günlük yaklaşık 17.800 ton evsel katı atığı ile birçok Avrupa ülkesinden daha fazla evsel katı atığın oluştuğu İstanbul’da, atıkların geri kazanımı konusundaki dünyadaki eğilim doğrultusunda, oluşan atıkların maksimum geri kazanımı ile çevreye en az zararla bertaraf edilmesi gerçekleştirilmekte bunun yanında ekonomiye de fayda sağlanmaktadır. Geri dönüşüm ise, toplanan her türlü atıkların ayrıştırma yoluyla veya yerinde ayrı toplama ile ekonomiye geri kazandırılması faaliyetidir. Bu kapsamda, plastik, cam, kağıt ve bunun  gibi ambalaj atıkları ayıklanarak ve inşaat atıkları kırıcı tesislerde kırılarak ekonomiye geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Kompost, gübreden farklı olarak, toprağı ıslah edici, organik değeri yüksek malzemedir. İçerisine azot ve fosfor verilerek istenilen şekilde gübre elde edilir. Kompost, zemin ve toprağın boşluk hacmini arttırır, havalandırılmasını sağlar, kolay işlenmesini sağlar, su tutma kabiliyetini artırır, organik madde değerini artırır, besin maddelerinin daha iyi kullanılmasını sağlar. Günlük 1.000 ton atık işleme kapasitesine sahip Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde hal, pazar yeri, park bahçeler ve mutfaklardan çıkan organik menşeli atıklar, kompostlaştırılarak geri kazanılmaktadır. Üretilen kompost İstanbul’un park ve bahçelerinde ve çiçek üretiminde kullanılmaktadır.

Alanında Avrupa’nın 2. büyük tesisi olan Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde, karışık evsel atıklardan ayrıştırılan plastik, metal, kağıt-karton, alüminyum ve bunun gibi malzemeler ekonomiye kazandırılmaktadır. Asya yakası Kömürcüoda Geri Kazanım ve Açık Kompost Tesisinde, ilk olarak geri kazanım ünitesine gelen atıklardan plastik malzemeler, kağıt-karton, demir, alüminyum, cam gibi geri dönüşebilir atıklar tam otomasyonlu mekanik ayrıştırıcılarda ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılmaktadır. Ayrıştırılmış organik kısım ise tesisin biyokurutma ünitesinde 3-4 hafta boyunca kurutularak çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılabilen atıktan türetilmiş yakıta (ATY) dönüştürülmektedir. Şile – Kömürcüoda Düzenli Depolama Sahasına gelen günlük 5.500 ton atığın %40’ı bu tesiste işlenmekte ve işlenen malzemenin %20 ’si ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Aynı zamanda depolamaya giden atık miktarının azaltılmasıyla mevcut depolama sahasının ömrü de 3 - 5 yıl süreyle uzamaktadır. 2014 yılında tesiste 45.542 ton malzeme geri kazanılmıştır.

İstanbul genelinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atık pillerin ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertarafında yetkilendirilmiş kuruluş olan TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği), Belediyemiz ile atık pillerin yönetimi faaliyetlerini koordineli olarak beraber yürütmektedir. Atık piller, özel kutu ve bidonlarda biriktirilmekte ve araçlar ile toplatılmakta, toplanan maddeler düzenli depolama alanında inşa edilen sızdırmazlık özelliğine sahip beton haznelere gömü- lerek bertaraf edilmektedir. Bu sayede çevreye zarar vermelerinin önüne geçilmektedir. Atık pillerin toplanması, taşınması ve bertarafı çalışmaları 2014 yılı itibariyle İstanbul genelinde tüm ilçelerde uygulanmaktadır.
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, metal ve plastik atıkları geri dönüşüme kazandırmak için şehrin farklı noktalarına 100 mobil atık otomatı yerleştirecek. Kâğıt, metal, plastik gibi yeniden ekonomiye kazandırılabilir atıkları işleyecek olan otomatlar, atıkların geri dönüşüm değeri kadar bedeli şehiriçi ulaşım sistemlerinde ödeme aracı olarak kullanılan "İstanbulkart"a kredi olarak yükleyecek.

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile İstanbul Enerji A.Ş. işbirliği ile İstanbul genelinde bulunan otobüs duraklarına Güneş Enerji Sistemli LED aydınlatma sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Bu aydınlatma sistemlerinde yüksek enerji tasarrufu sağlayan LED armatürler kullanılmıştır. Toplu ulaşımın ilk basamağı olan otobüs duraklarında yapılan aydınlatma çalışması ile enerji tasarrufu yapılmakla birlikte, duraklardaki güvenlik sorununa çözüm bulunarak vatandaşlarımıza daha huzurlu bir ortam sağlanmaktadır. Sistemler, aydınlatma kontrolü ile gün doğumu ve batımında otomatik devreye girerek; aynı zamanda enerji verimliliğine de katkıda bulunmaktadır. Güneş Enerjili LED Aydınlatma Sistemleri gün ışığından yararlanamadığı günlerde ise üç gün ek bir güce ihtiyaç duymadan İstanbullulara hizmet etmeye devam edecektir.
© Copyright 2015 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ
Bu e-posta, İstanbul Valiliği e-bültenine abone olduğunuz için size ulaştı.
Aboneliğinizi sonlandırmak isterseniz lütfen tıklayınız.
Facebook Twitter Google+ T.C. İstanbul Valiliği