İstanbul Valisi
 
  A'dan Z'ye Kurumlar
 
  Hizmetlerimiz
 
  Alt Siteler
  

İSTANBUL İLİ ÇEVRE KORUMA VAKFI

KURULUŞ

Çevre Koruma Vakıfları Türkiye Genelinde 1990 yılı içinde zamanın Devlet Bakanı M.Vehbi DİNÇER imzalı Valiliklere genelgesi ekinde gönderilen örnek Vakıf Senedine göre kurulması istenmiştir.

İstanbul İli Çevre Koruma Vakfımızın Senedi 02 Ocak 1991 tarihinde İstanbul Valisi olan Sayın Cahit BAYAR’ın talebi üzerine İstanbul II.Asliye Hukuk Mahkemesinin 08.01.1991 ve Esas 1991/13 K.1991/1 sayılı kararı ile 50 milyon ana sermaye ile 13.07.1967 tarih ve 903 sayılı Kanuna göre Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetimine tabi olarak kurulmuştur.

VAKFIN AMACI

İnsanın insan sağlığının,çevrenin korunması ve iyileştirilmesi,kırsal ve kentsel alanda arazinin ve tabi kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi,ülkenin doğal bitki ve hayvan varlığı ile tabii ve tarihi zenginliklerin korunması için maddi ve manevi katkıda bulunmak ve bu amaçla yeni kaynaklar sağlamaktır.

VAKFIN ORGANLARI

1)Mütevelli Heyeti: Çevre Vakfının diğer Vakıflardan ayrıcalığı 11 mad. Yazılı Resmi Kurumların Vakıfta tüzel kişiliği temsil eden şahıs görevi devam ettiği sürece Vakıf üyesi olur,tüzel kişilikteki görevinden ayrılması halinde yerine atanan kişi Vakıf üyesi sıfatını almaktadır.Ayrıca Mütevelli üyesi için yeni bir seçim usulü olmadığı gibi Mütevelli üye listesinde yazılı tüzel kişilerin temsilcileri Vakıf Mütevelli üyesidirler.

2)Danışma Kurulu

3)Yönetim Kurulu

Vakfın Yönetim Kurulunun oluşmasında diğer Vakıflardan farklıdır.17.maddeye göre Yönetim Kurulu Başkanı o ilin Valisidir.Üyelerin 6’sı Vali tarafından 3’ü Çevreden sorumlu Bakan tarafından 3 yıl için seçilir. Gerektiğinde Başkan ve Bakan süresi dolmadan da üyeleri değiştirebilir.

İSTANBUL İLİ ÇEVRE KORUMA VAKFI’NIN YAPTIĞI İŞLER
 
1) İstanbul İli sınırları içinde bulunan 39 ilçe Kaymakamlıklarına bağlı okulların bahçe ve çevre düzenlenmesi işleri  Vakıf bütçesinden desteklenmiştir.

2) Çevresel gürültü ile mücadele kapsamında İstanbul ili sınırları içersinde bulunan 10 İlçe Kaymakamlığı, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi için Gürültü Ölçüm Cihazı Vakfımız bütçesinden satın alınarak teslim edilmiştir.

 
Adres: Ankara cad. Halil Lütfü Dördüncü İş Merkezi No:32  Kat:2 46-1 Sirkeci İstanbul
Tel: 0212 513 16 90 Faks: 0212 514 00 99
e-Posta: cevrekorumavakfi@istanbul.gov.tr 
 

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86