TR

İSTANBUL VALİLİĞİ OHAL BÜROSUNDAN DUYURU

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

10.02.2017

İSTANBUL VALİLİĞİ OHAL BÜROSUNDAN DUYURU

2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı Alımı Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun’un 6’ncı maddesine istinaden TS870 standardında olması kaydıyla yurt içi piyasaya satışı yapılacak yivsiz av tüfeklerinin üretimine, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan 2017/1 sayılı İthalat Tebliğine istinaden de bu silahların ithaline İçişleri Bakanlığınca izin verilmiştir.

Bu silahlardan güvenlik kuvvetlerimizce ve dünya ordularında kullanılan M-16, AK-47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğini haiz silahlara benzer av tüfeklerinin bulunduğu, bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı-terör örgütü mensubu ayırımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir.

İlimizde meydana gelen terör eylemleri de dikkate alınarak genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla M16, AK-47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin İstanbul İli Mülki sınırları içerisinde taşınması ve kullanılması 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11. Maddesinin (i) bendi hükmüne istinaden Olağanüstü Hal süresince yasaklanmasına karar verilmiştir.