TR

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Özelleştirme İlanı

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara ve İstanbul illerinde bulunan muhtelif taşınmazların, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. Muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ilan için tıklayınız.