TR

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İlanı Süre Uzatımı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN YATIRIMCILARA DUYURU

30/11/2017 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılan;

1. Adana ili, Çukurova ilçesi, Kurttepe Mahallesi, 8346 ada, 8 no.lu parseldeki 5.874,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz
2. Ankara ili, Kalecik ilçesi, Halitcevriaslangil Mahallesi, 521 ada, 1 no.lu parseldeki 117.931,27 m2 yüzölçümlü taşınmaz
3. Eskişehir ili, Odunpazan ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, 13246 ada, 79 ve 80 no.lu parsellerdeki toplam 21.282,51 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde
4. Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Sultandere Mahallesi, 306 ada, 1 no.lu parseldeki 30.481.0 m2 yüzölçümlü taşınmaz
5. İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Tepecik Mahallesi, 2861 no.lu parseldeki 138.050.0 m2 yüzölçümlü taşınmaz
6. Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1564 ada, 1 no.lu parseldeki 5.759,86 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde
7. Niğde ili, Bor ilçesi, Yeniyol Mahallesi, 1565 ada, 1 no.lu parseldeki 2.126,28 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar bir bütün halinde satış yöntemiyle özelleştirilmesi için 18/01/2018 Perşembe günü saat 17.00 olan son teklif verme tarihi 22/02/2018 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.
Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, 22/02/2018 Perşembe günü, saat 17.00 ye kadar İdare’nin belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.