TR

Yaz Kıyafet Uygulaması

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerin kış kıyafeti uygulaması 14 Mayıs 2017 tarihinde sona ermektedir.

Buna göre 15 Mayıs 2017 - 15 Eylül 2017 tarihleri arasında yazlık kıyafet giyilecek olup; bürolarda görevli kadın ve erkek personel, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik' in  5'inci maddesinde ifade edilen esaslara uygun kılık-kıyafetle çalışabileceklerdir. Başbakanlık Makamının 2007/14 nolu genelgesine istinaden yaz kıyafeti uygulaması süresince erkek personelin, makam odalarına girerken ceket giyme ve kravat takma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar, ilgili kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidir.

Ayrıca önemli miktarda elektrik tüketimine sebep olan klimaların 22-24 dereceye ayarlanması hususunda gereken tedbirler alınacaktır.