TR

GÜNCEL

08 Ocak 2018 18:53

DUYURU

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat HAZİNEDAR’ın, Anayasa’nın 127. maddesinin dördüncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık Makamının 04.01.2018 tarihli onayı ile görevinden uzaklaştırılması nedeniyle;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Beşiktaş Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekili’ni seçmek üzere Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda 11.01.2018 Perşembe günü Saat: 15.00’da toplanması Valiliğimce uygun görülmüştür.

Anılan yer, tarih ve saatte 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesinde belirtilen usullere uygun olarak yapılacak toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin katılımları gerektiği 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince ilanen duyurulur.

 

Vasip Şahin

Vali