TR
11 Ekim 2018 16:20

İSTANBUL SU KONGRESİ VE FUARI BAŞLADI

İSTANBUL SU KONGRESİ VE FUARI BAŞLADI Haliç Kongre Merkezi’nde11-13 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan İstanbul Su Kongresi ve Fuarı’nın açılış töreni bugün yapıldı. Kongre bünyesinde, Su Yönetimi ve Arıtma Teknolojileri, Atık Su Arıtma ve Yeniden Kullanım, Kazısız Teknolojiler ve Altyapı Rehabilitasyon, Çamur Yönetimi, Su Endüstrisi ve Endüstri 4.0 olmak üzere 5 ana konu başlığı ele alınıyor.

Kongrenin açılış törenine; İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Uluslararası Su Birliği (IWA) Başkanı Prof. Dr. Helmut Kroiss, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan ile çok sayıda akademisyen ve bilim insanı katıldı.

İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'nın bir su şehri olan İstanbul için önemli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Vali Şahin, "Su, hayattır. Hayat su ile başlar ve su kalmazsa, hayat da biter. Canlıların temel ihtiyaç maddesi sudur. İnsanoğlu, susuz üç gün yaşayabiliyor ama gıdasız belki de 40 güne kadar hayatını sürdürme imkânına sahip. Bu sadece insan için değil, bütün canlılar için böyledir. Süreleri değişse de su bütün canlılar için hayattır. İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar için aynı oranda bir ihtiyaçtır." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL ÇOK ÖNEMLİ BİR SEMBOLDÜR."

"Su aynı zamanda bir medeniyettir." diyen Vali Vasip Şahin, sözlerine şöyle devam etti: "Suya ihtiyaç; insanoğlunu suyun yanında, yakınında yaşamaya zorlamıştır. O ihtiyaçtan kaynaklanan yerleşim bir müddet sonra medeniyetlerin kurulmasına, gelişmesine ve serpilmesine vesile olmuştur. Baktığımızda insanoğlu, özellikle Anadolu coğrafyasında, dünyanın diğer yerlerinde de böyledir, öncelikle su kenarına, hemen akabinde su ile birlikte korunaklı bir yere yerleşmeye çalışmıştır. İnsan, hayati ihtiyacı olan bir maddenin etrafında ikinci ihtiyacı olan güvenlikli bir bölgeye yerleşmeye çalışmıştır. Medeniyetlerini de bu iki ihtiyacını yani su ve güvenliği karşıladıktan sonra kurmaya çalışmışlardır. Bu anlamda İstanbul, çok önemli bir semboldür. Su medeniyetinin kurulduğu coğrafyanın ve şehirlerin önemli bir temsilcisidir İstanbul."

Şahin, tarihin kadim dönemlerinden başlayarak İstanbul'da su yapılarına rastlanıldığını hatırlatarak, "Bunun en güzel örneklerini Mimar Sinan hem çeşmelerle hem su yolları ve yapılarıyla bugüne kadar kalacak şekilde dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Suyun savaşların ve göçlerin ana sebeplerinden biri olduğunu aktaran Vali Şahin, şunları kaydetti: "Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına gelişimizin altında yatan sebeplerden birinin de su olduğu tarihçilerimiz tarafından açıklanıyor. Orta Asya'dan başlayan kuraklık, oradaki atalarımızı su kaynaklarına doğru yöneltmiş ve en son Anadolu'da karar kılmışlardır. Dolayısıyla göç ve yerleşme aynı zamanda ihtilafları da beraberinde getirdiği için zaman zaman savaşlara sebep olmuştur. Ama su aynı zamanda barışın da temelini oluşturmuştur. Su üzerinde varılan anlaşma ve uzlaşmalar, insanların bir arada ve barış içinde yaşamalarının teminatı haline gelmiştir. Dolayısıyla su, savaş sebebi olduğu kadar bir barış sebebidir."

Bu kongreden önemli sonuçlar çıkacağına inandığını dile getiren Vali Şahin, "Suyun birçok teknik, tıbbi, sağlık ve çevreyi kirletme açısından bu üç gün içinde sunulacak bildirilerle çok ciddi şekilde tartışılacağını biliyorum. İstanbul, bu çıkan sonuçlardan daha fazla istifade ederek 50 yıllık su ihtiyacını gidermiş olma perspektifini belki 100-150 yıla çıkaracaktır.” dedi.


“DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KONGRESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ.”

İstanbul’da son dönemde yapılan yatırımlarla su probleminin çözüldüğünü belirten İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise “Her zaman suyla ilgili çalışmalarda öncü olduk. İstanbul’umuzun suyla ilgili bütün sorunlarını, çözüm ve yatırımlarını gerçekleştiren İSKİ bu konuda örnek çalışmalara imza attığı için iftihar ediyoruz. Bir dönem İstanbul'da, musluklardan su akmazdı. Şimdi ise İSKİ'mizin yaptığı çalışmalarla, önümüzdeki 50 yıllık su problemini çözdük, demek bize gurur veriyor. Tabii İSKİ'mizin yaptığı bu çalışmayla da artık, dünyada bölgesinin en büyük ve önemli organizasyonlarından birisi olan İstanbul Su Kongresi ve Fuarı'nı yapabilir hale gelmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'da birçok şeyi yaptık, demek yetmiyor. İstanbul'un su sorununu çözmek için 200 kilometre öteden su getiriyorsak, o bölgenin ve kentin su sorununu da bizim çözmemiz gerekiyor. Sadece komşu iller değil, komşu ülkelerle de beraber ortak politika üretmeliyiz. Eğer Avrupa'yı boydan boya aşıp gelen Tuna Nehri ile ilgili bir çalışmada beraber, ortak bir politika üretmezsek o zaman 'Biz gereğini yapmış olduk, diyemeyiz. O manada burada üç gün devam edecek çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.

 

“SUYUN GELECEĞİ İÇİN KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ ŞART.”

Suyun geleceği için küresel iş birliğine dikkat çeken Uysal, “3 gün sürecek bu kongrede; temiz su kaynağına ulaşmak, şehre temiz su kaynağı getirmek, atık suyun tekrar arıtılıp kaynak olarak kullanılması, sel, taşkın gibi suyun zararlarından korunmak, içme suyu ve arıtma alanında teknolojik gelişmeler, bölgesel ve uluslararası düzeyde iş birliklerinin geliştirilmesi gibi başlıca konular ele alınacak. Küresel ısınmayla birlikte azalan su kaynakları için alternatif su kaynaklarının nasıl kullanılabileceği, örneğin deniz suyunun kullanılıp kullanılmayacağı gibi su ve suyun geleceğine dair her şey bu kongrede tartışılacak. İnanıyoruz ki burada yapılan tartışmalar şehirler, idareciler ve insanlık adına ufuk açıcı olacaktır. Suyla ilgili yeni ve faydalı ortak fikirlerin, çalışmaların ortaya çıkmasını istiyoruz. Geçmişte sadece bir ülkenin, şehrin tek başına yapacağı çalışmalar yeterli görülebiliyordu ama gittikçe globalleşen dünyada şehirlerin, ülkelerin tek başına yapacağı çalışmalar yeterli olmayacaktır. Özellikle içme suyu ve çevre temizliği konusunda şehirler, ülkeler ilim adamları ve halk ile iş birliği yapmak zorunda ki bu problemler aşılabilsin. Sadece bölgesel değil, küresel ölçekte çözülmesi gereken problemleri çözersek yarın da bizi etkilemesini önlemiş oluruz. Küresel ısınma, çevre kirliliğinin artması dünyanın bir ucunda olsa bile oradaki problem bize de yansır.” uyarısında bulundu.


“ÖNLENMEYEN ÇEVRE KİRLİLİĞİ DAHA BÜYÜK MALİYET OLUŞTURUR.”

Çevre kirliliğini önlemenin büyük önem taşıdığını belirten Uysal, “Suyun kullanılması ve kullanıldıktan sonra arıtılıp tekrar doğaya bırakılması önemli ve ciddi bir maliyettir. Ancak eğer zamanında bu maliyetlere katlanılmazsa daha sonra kirlenen çevrenin, denizin, suyun temizlenmesi daha büyük bir maliyettir. Bunu en iyi İstanbul olarak biz biliriz. Haliç, geçmişte bu maliyetler kaçınıldığı için çok kirletilmiş, zamanında kurulacak arıtma sisteminin maliyetinden yaklaşıp 10 katı maliyetle anca temizlenebilmiştir. Çevreyle ilgili yapmamız gerekenleri zamanında yapmazsak biz şehir idarecileri olarak çok daha büyük maliyetlerin altında ezilmek durumunda kalırız. Bunun önceden konuşulup tartışılması, uluslararası düzeyde iş birliği yapılması, insanlığa ve o şehirde yaşayanlara büyük katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Açılış Töreni, kongrenin gerçekleşmesine katkıda bulunan şirketlere plaket takdiminin yapılması ve kurdele kesiminin ardından sona erdi.