TR
27 Kasım 2017 23:22

VALİ VASİP ŞAHİN “8. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ”NE KATILDI

VALİ VASİP ŞAHİN “8. BOĞAZİÇİ ZİRVESİ”NE KATILDI İstanbul Valisi Vasip Şahin, Uluslararası İşbirliği Platformu (UIP)’nun düzenlediği “8. Boğaziçi Zirvesi”ne katıldı.

8. Boğaziçi Zirvesi’ne İstanbul Valisi Vasip Şahin, Uluslararası İşbirliği Platformu Başkanı Cengiz Özgencil, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, iş dünyasından çok sayıda yerli ve yabancı temsilci ile basın mensupları katıldı.

Uluslararası İşbirliği Platformu ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Boğaziçi Zirvesi’nin bu seneki ana teması “Geleceğin Tasarımı: Küreselleşmenin Yeni Sınavı” olarak belirlendi.

“Bu sene sekizincisi gerçekleşecek Boğaziçi Zirvesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyor; siyaset, ekonomi, finans ve sivil toplum dünyasından değerli katılımcılarla, ülkemizin seçkin fikir platformu olma rolünü bir kez daha teyit eden zirvenin bütün katılımcılarını saygıyla selamlıyorum.” sözleriyle konuşmasına başlayan Vali Vasip Şahin:

“Tüm insanlığın müşterek hafızasını taşıyan İstanbul; bir medeniyet hülasası hüviyetindedir. Tarih boyunca ticarete, bilime, sanata öncülük eden bir şehir olarak İstanbul; zengin ve eşsiz tarihiyle sadece geçmişi değil geleceği de temsil etmektedir.

İstanbul, coğrafyaların kavşağı bir şehirdir. Kadim dünya bu dünya şehrinde buluşur ve vuslata erer. İstanbul; barışın, hoşgörünün ve bir arada uyum içinde yaşama tecrübesinin geçmişte ve günümüzdeki adıdır. Bu minvalde Boğaziçi Zirvesi’nin yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerini medeniyetler ve kültürlerin buluşma mekânı olan Dersaadet’te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.” dedi.

“İstanbul Türkiye ekonomisinin büyümesinin de motoru olmuş, 25 bin dolar ile Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir kişi başı gelire ulaşmıştır. 71 bine yakın uluslararası firmanın faaliyet gösterdiği şehrimizde dış ticaret hacmi yaklaşık olarak 192 milyar dolara ulaşmıştır. Ayrıca Türkiye’de elde edilen vergi gelirlerinin yaklaşık olarak % 45’i İstanbul’dan toplanmakta olup ulusal bütçeye sağladığı katkı açısından da şehrimiz ilk sırada yer almaktadır.

Sosyoekonomik gelişmişlik ölçütlerinde Türkiye’de ilk sırada yer alan ilimiz, Türkiye nüfusunun %18,3’ünü, toplam istihdamın ise %18,1’ini barındırmakta; diğer bir deyiş ile ülkemizde yaşayan her beş kişiden birini ağırlamakta ve her beş çalışandan birini istihdam etmektedir. Türkiye’nin en kalabalık bölgesi ve en büyük işvereni olan İstanbul, geçmişten günümüze Türkiye ekonomisinin geçirdiği tüm dönüşümlerde merkezî rol oynamıştır.” ifadelerini kullandı.

“Şehrimiz beşeri sermaye açısından da zengin ve dinamik bir yapıya sahiptir. 56 üniversite, yaklaşık 30 bin öğretim elemanı ve 770 bin üniversite öğrencisi ile İstanbul, nitelikli işgücü açısından büyük bir potansiyele sahiptir. 15 milyona yaklaşan nüfus içinde ortalama yaşın 30 olduğu ve nüfusun %70’ten fazlasının hâlâ çalışma çağında olduğu dikkate alınırsa sadece ülke çapında değil, Avrupa’nın da en büyük ve en yüksek potansiyelli insan kaynağının İstanbul’da olduğu şüphe götürmeyen bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Brookings Institute tarafından 2008 küresel krizinin hemen akabinde yayınlanan “Global Metro Monitor” raporuna göre dünya kentleri arasında krizden en hızlı çıkan şehir, İstanbul olmuştur. Dünya ekonomisinin lokomotifi konumundaki Çin kentlerinin bile ekonomik durgunluktan çıkma durumunun İstanbul’un gerisinde kalması ve bu açıdan ilk 30’a hiçbir Avrupa veya ABD kentinin girememiş olması dikkate değerdir. Bu kapsamda, İstanbul’un sahip olduğu olumlu yatırım atmosferi, uluslararası şirketlerin dikkatini çekmektedir.” şeklinde konuştu.

“Esenlik şehri İstanbul; bahsettiğim ekonomik, sosyal ve kültürel ihtişamını geleceğe taşıyacak bilgi, tecrübe, nitelikli insan kaynağı ve vizyona sahiptir. Bu vizyonun çerçevesi içinde devletimiz tarafından İstanbul’a yapılan büyük ölçekli yatırımların çoğu tamamlanmış, 3. Havalimanı gibi küresel öneme sahip devasa bir yatırım da bitmek üzeredir. 3. Havalimanı, İstanbul’un dünyanın menteşesi olma rolüne bağlı olarak dünyayı hava yolu ile birbirine kenetleyecektir. Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yegâne raylı sistem yatırımı olan Marmaray, yine aynı işlevi lastikli araç geçişiyle sağlayan Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bu vizyonun en gerçekçi ve somut örnekleridir.” dedi.

Vali Vasip Şahin, “Şehirlerin küresel rekabet gücünü artırmak, bahsettiğim fiziki yatırımların etkin yenilikçilik ve girişimcilik vizyonuyla birleştirilmesi halinde mümkün olabilmektedir. Bu gerçeklikten hareketle İstanbul’un yenilikçi ve girişimci ekosistemini güçlendirmek için de önemli çabalar sarf ediyoruz. Dolayısıyla, bu alanlardaki yatırımları hem yerel hem de ulusal düzeyde destekliyoruz. Son yıllarda tüm ülkelerin de gündemine giren endüstri 4.0 alanında da söz sahibi olabilmek ancak ve ancak bu tarz bütünleşik yatırımlarla mümkün olabilir. İstanbul da bu yatırımlarımızla endüstri 4.0 kapsamında küresel ölçekte rekabet edebilir bir konuma yükselecektir. Sürdürülebilir bir gelecek ve ekonomi için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

8. Boğaziçi Zirvesi açılış programı, plaket takdimi ve toplu fotoğraflar çektirilmesiyle birlikte son buldu.