TR

Hizmet Standartları

Karar Sayısı : 2009/15169  Ekli “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 2 nci ve 33 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İSTANBUL VALİLİĞİ HİZMET BİRİMLERİ, HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI