TR

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

İSTANBUL VALİLİĞİ
İl İdare Kurulu Müdürlüğü
KAMU HİZMET STANDARTI TABLOSU

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi

1

3091 sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu

Valiliğimize yapılan yazılı, elektronik başvuru

30 gün içersinde ilgilisine bilgi verilmektedir.

2

4982 Bilgi Edinme Kanunu  Başvurusu

Valiliğimize sunulan yazılı veya elektronik başvuru

Yazılı dilekçe örneği için tıklayınız.

30 gün içersinde ilgilisine bilgi verilmektedir.

3

Cimer Başvurusu

CİMER Sistemi üzerinden yapılan başvuru

30 gün içersinde ilgilisine bilgi verilmektedir.

4

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uygulaması

Valiliğimize yazılı ve elektronik ortamda yapılan şikayet, ihbar ve itiraz başvuruları.

. 30-60 gün içersinde ilgilisine bilgi verilmektedir

5

4483 sayılı Kanun uygulaması

4483 sayılı Kanun uygulaması kapsamında Valiliğimizce verilen karar ve onaylara yapılacak itirazlar yazılı olarak Valiliğimize sunulmaktadır. Valiliğimizce itiraza konu dosya itirazen görüşülmek üzere Bölge İdare Mahkemesine gönderilmektedir.

Yazılı dilekçe örneği için tıklayınız.

3-6 ay  içersinde ilgilisine bilgi verilmektedir

6

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 125. Madde Disiplin İşlemleri

Disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlar Valiliğimize yazılı olarak yapılmaktadır.

Yazılı dilekçe örneği için tıklayınız.

30-45 gün içersinde ilgililere bilgi verilmektedir.

 

     

 

İlk Müracaat Yeri: İstanbul Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü

İsim : Ahmet GÜLAY   
Unvan : Şef
Adres : İstanbul Valiliği-Cağaloğlu
Tel : 0 212 455 59 00 - 5730
Faks : 0 212 514 01 67
E-Posta

 

İkinci Müracaat Yeri: İstanbul Valiliği 

İsim Zeynep KıZILIRMAK
Unvan : Şef
Adres : İstanbul Valiliği – Cağaloğlu
Tel : 0 212 455 59 00 - 5728
Faks : 0 212 514 01 67
E-Posta