TR

İdare ve Denetim Müdürlüğü


İdare ve Denetim Müdür V.
Gülşan ERKILIÇ TÜRKCAN

Görevleri

“Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” 15.07.1990 tarihinde değiştirilerek Mahalli İdareler Bürosu, Mahalli İdareler Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Buna göre Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinin 15. Maddesinde İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

  • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği valiliğe gönderilen kararlar ile ilgili işlemleri yapmak,
  • 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince, mahalli idare birliklerinin denetimini yapmak, denetim sırasında tespit edilecek kişi borçlarını karar alınmak üzere ilgili birliğe bildirmek, yetkili birlik organlarınca alınan kişi borcu kararlarını inceleyerek idari yargıya başvurulması gerekenleri Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne göndermek,
  • Valiliğin, mahalli idareler ve mahalli idarelerin kurdukları işletme, müessese, teşekkül ve birlikleri üzerindeki gözetim ve denetim yetkisi ile diğer vesayet görev ve yetkilerinin kullanılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
  • Belediyelerin kurulması, bazı köylerin veya bağlıların belediyelerle birleşmesi işlemlerini yürütmek,
  • Mahalli idareler ve mahallî idare birliklerinin hukuki konularda görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa göndermek,
  • Köy ve mahalle muhtarlarının izin, hastalık, görevden uzaklaştırma, istifa, ölüm gibi iş ve işlemlerini yürütmek,
  • 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca, valilik ve kaymakamlıklarca yapılması gereken mahallî idareler ve mahallî idare birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  • Geçici ve gönüllü köy korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
  • Mevzuat veya vali tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ADRES :

Ankara Cad. Valikonağı Sok. No:02 34410 Cağaloğlu - Fatih/İstanbul