TR

B. Cahit BAYAR

(18.01.1988 - 19.08.1991 - 3 yıl 7 ay 1 gün)

1935 Sivas doğumludur. Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1959 yılında mezun olmuştur.

31.07.1959 yılında Sivas Maiyet Memuru olarak İçişleri Bakanlığında göreve başlamıştır. 04.01.1960 - 30.06.1961 tarihleri arasında askerliği yedek subay olarak yapmıştır. 18.07.1961 - 30.01.1963 tarihleri arasında Muş Maiyet Memurluğu, 04.02.1963 - 28.10.1963 tarihleri arasında Gaziantep Maiyet Memuru olarak görev yapmış, 31.10.1963 - 31.12.1966 Balya Kaymakamlığında ve 31.12.1966 - 09.12.1969 tarihleri arasında da Doğubeyazıt Kaymakamlığında bulunmuştur.

22.12.1969 - 23.10.1970 tarihleri arasında Akkuş Kaymakamı olup İç Düzenleme Proje Müdürlüğü emrinde görev yapmıştır. 23-10.1970-09.07.1973 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığında Üçüncü Sınıf Mülkiye Müfettişi olarak göreve başlamış, daha sonra 09.07.1973 - 10.10.1974 tarihleri arasında İkinci sınıf Mülkiye Müfettişi, 10.10.1974-19.08.1977 tarihleri arasında birinci sınıf Mülkiye Müfettişi olarak görev yapmıştır. 19.08.1977-07.10.1977 tarihleri arasında Mülkiye Müşavir Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra, 07.10.1977 tarihinde Diyarbakır Vali Vekilliğine atanmıştır. 15.02.1978 yılında Malatya Valisi olduktan sonra 19.07.1978 tarihinde bu görevinden ayrılarak 03.08.1978-04.12.1979 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığında Merkez Valisi olarak göreve devam etmiştir. 04.12.1979 tarihinde Erzurum Valiliğine atanmış, bilahare 25.06.1981 tarihinde İçişleri Bakanlığında Merkez Valisi olarak göreve başlamış, 01-03-1982 - 03.09-1982 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 03.09.1982 -06.02-1984 tarihleri arasında da Mahalli İdareler Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 06.02.1984 ‘de Ankara Valiliğine atanmış, 07.01.1988 tarih ve 12486 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul valiliğine atanmıştır.