TR

Muhittin ÜSTÜNDAĞ

(14.07.1928 - 04.12.1938 - 10 yıl 4 ay 21 gün)

1884 yılında Sakız’da doğdu. 1973 yılında İstanbul’da öldü. Emniyet Genel Müdürü iken İstanbul Valiliği'ne atandıktan kısa bir süre sonra Özel İdare ile Belediye birleştirildiğinden, Şehreminliği görevi de kendisine verildi. On yıl, dört ay, yirmi gün Vali ve Belediye Reisliği'nde bulundu. Memurluk süresi Atatürk devrimlerini uygulama ve kesinleştirme dönemini kapsamaktadır.

Muhittin Üstündağ, güzel İstanbul’a Şehir Tiyatrolarını kazandırdı, şehrin imar planının hazırlanmasına önayak oldu. Atatürk Köprüsünü yaptırdı. Eminönü Meydanı'nda geniş ölçüde istimlaklere girişti ve meydanı tanzim ettirdi. İstanbul’da ilkokul seferberliğine de ilk başlayan Üstündağ olmuştur. Ayrıca onun gayretiyle yaptırılan çeşitli yollar günümüzde halen kullanılmaktadır.