TR

Mümtaz TARHAN

(29.11.1957 - 11.05.1958 - 5 ay 13 gün)

1908 yılında İstanbul’da doğdu. 1970 yılında orada öldü. Babası Abdülhalim Bey’dir. 1930 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Maliye Bakanlığı Kanunlar Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, İstanbul İrat ve Servet Vergileri Müdürlüğü, Maliye Gelirleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sayıştay Başkanlığı, Ankara Milletvekilliği, T.B.M.M. Maliye Encümeni Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı gibi görevlerde bulundu. Valiliği sırasında özellikle İstanbul’un temizliğini sağlama yönünden kente büyük yararı oldu. Tarhan, bütün ailelerin şikayetçi olduğu “Çocuk Kumarhaneleri” yani her türlü oyun salonlarını kapatmış, şehrin temizliği için de “Tükrük Yasağı” olmak üzere sıkı tedbirler almıştır.

Basılmış eserleri vardır. Valilik görevi 11.05.1958 tarihine kadar devam etti.

1970 yılında İstanbul'da vefat etti.