TR

Raşit BİGAT

(15.06.1924 - 24.09.1924-3 ay 9 gün)

Ali Haydar Yuluğ’ dan dan sonra İstanbul Valiliğine tayin edilen Raşit Bigat, Mülkiyenin (1900-1316) mezunlarındandır. Muhtelif Kaymakamlıklarda ve Mülkiye Müfettiş Muavinliklerinde bulunmuş ve bilahare Samsun Mutasarrıfı (İdare amiri) iken Damat Ferit’in Dâhiliye Nazırlığı (İçişleri Bakanlığı) zamanında azlolunmuştur (görevden alınmıştır). 1921 de Şehremaneti (Belediye) Müfettişi Umumiliğine (Genel Müdürlüğü) getirilmiş, iki sene sonra Mübadele (değişim) ve iskân Müfettişi olmuş ve nihayet 1924 Haziranında da İstanbul Valiliğine tayin olunmuştur.

Valiliği sırasında bir gece İstanbul’un bütün Polis ve Jandarma kuvvetlerini seferber etmiş, her vasıta ve herkes bulunduğu yerde durdurulmuş, halk heyecana düşmüştür. O gece şehirde otomobiliyle dolaşarak alarm tatbikatını yer yer teftiş eden Vali Raşit beyin o gece yanındaki gazetecilere: “İnzibat (asker) kuvvetlerinin herhangi bir hadiseyi ne kadar zamanda önleyerek duruma ve şehre hakim olabileceklerini anlamak için böyle bir manevra yaptırdım” şeklindeki beyanatı (bildiri) ertesi sabah gazetelerde çıkınca durum anlaşılmış, bu hareketi tenkitlerle karşılanmış ve o günden sonra gazetelerde ve halk dilinde, “Manevracı Vali” olarak anılmıştır. Fakat bu manevradan sonra valilikte çok kalamamış, toplamı üç ay dokuz gün süren valilik vazifesinden ayrılmıştır.