İstanbul Valisi
 
  A'dan Z'ye Kurumlar
 
  Hizmetlerimiz
 
  Alt Siteler

KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

İlimizde, Vali Yardımcısı sorumluluğunda İnsan Hakları İl Kurulu ve İl Masası, Kadının Statüsü Birimi, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kuruluşları marifetiyle töre ve namus cinayetlerinin mağdurları ile uğradıkları her türlü şiddet, istismar ve dışlanma sonucu mağdur olan kadın ve çocukların devletten talep ve beklentilerine cevap verilmeye çalışılmaktadır.

1)- Kadın Hakları konusunda rehberlik ve hukuk danışmanlığı hizmetleri verilmekte olup, ihtiyaçları doğrultusunda başvuruda bulunan veya aile içi şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik can güvenliğinin sağlanması, barınma, maddi yardım, psikolojik destek ve avukatlık hizmetleri konularında ilgili birimlere yönlendirme yapılmaktadır.

2006 yılı içerisinde, Valiliğimiz Kadının Statüsü Birimine ve İnsan Hakları İl Masası’na, toplam 340 başvuru olmuştur. Bu başvurulardan; -279 Kadın doğrudan, 44 Kadın telefon ile -17 Kadın il dışından arayarak şiddet mağduru olduklarını söyleyerek yardım talebinde bulunmuşlardır.

2)- Güvenlik Birimleri: İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimler marifetiyle kendi sorumluluk alanlarında meydana gelen olaylar ve bu olayların mağdurlarıyla ilgili her türlü idari ve adli işlemler yapılmakta ve bu olayların mağdurlarının ihtiyaçlarına cevap vermekle görevli kuruluşlara yönlendirilmesi hizmetleri sürdürülmektedir.

3)- Gerek Valilik ve bağlı kuruluşları tarafından yönlendirilen mağdurlar gerekse doğrudan belediyelere başvuran mağdurların ağırlıkla Sosyal ve ekonomik taleplerine Kadın Sığınma Evleri ve Kadın Danışma Merkezleri aracılığıyla cevap verilmektedir. Belediyelerden Küçükçekmece Belediyesi’ne ait 20 yataklı, Kadıköy Belediyesi’ne ait 70 yataklı 1 adet Kadın Misafirhanesi, Üsküdar Belediyesi’ne ait Kadın Danışma Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1 Kadın Danışma merkezi bulunmaktadır.

İlimiz genelinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı 6 Kadın Sığınma Evi, 11 Çocuk ve Gençlik Merkezi, 13 Çocuk Yuvası, 3 Yetiştirme Yurdu,5 Huzurevi,5 Özürlü Bak.Merkezi, 7 Toplum Merkezi ve 15 Mobil Ekip ile bu alandaki hizmet ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmaktadır.

4)- Eğitim ve Sağlık Kuruluşları: Konumuz kapsamındaki olaylara muhatap olan kadın ve çocukların genel olarak ekonomik ve sosyal yoksunlukları ile kültürel durumları itibariyle önemli ölçüde eğitim sorunları ve yaşadıkları olaylardan kaynaklanan ciddi ruhsal ve bedensel sorunları bulunmaktadır. Bu tür sorunlarına, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hastaneler ve rehabilitasyon merkezleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezi kuruluşları vasıtasıyla cevap verilmeye çalışılmaktadır.

5)- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları: Olay mağduru kadın ve çocukların sonuçta mutlaka parasal desteği gerektiren her türlü sorunlarının çözümünde yukarıda sayılan kuruluşların çok kısıtlı bütçe imkanlarına sahip oldukları düşünüldüğünde, bu Vakıflar taleplere cevap verilebilmesinde çok önemli bir işlevi yerine getirmektedir. Vakıf kaynaklarından süratli bir şekilde ayni ve nakdi yardım yapılabildiği gibi barınma ve sağlık sorunlarının giderilmesi için gerekli parasal destek sağlanabilmekte, bunun yanında kadın sığınma evleri, yurt ve yuvalar ile çocuk ve gençlik merkezlerinin çok önemli hizmet giderleri büyük ölçüde Vakıflarca desteklenmektedir.

6)- Kadına yönelik şiddet ve namus cinayetlerini önleme amaçlı konuyla ilgili kamu, sivil toplum ve meslek odalarının katılımıyla İstanbul Valisi Sayın Muammer GÜLER başkanlığında 7 Temmuz 2004 tarihinde toplantı düzenlenmiş ve bu alana yönelik komisyon oluşturularak çalışmaların takibi ve güncelliği sağlanmıştır.

Valiliğimiz İl İnsan Hakları Kurulu tarafından 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasanın uygulanması kapsamında, başvuruda bulunan mağdurların başvurularının kabulü, mağdurların korunması ve adli mercilere intikalinde takip edilecek hususlar ile ilgili olarak güvenlik güçleri, muhtarlara ve mağdur kadınlara yönelik bilgilendirme amaçlı broşürler bastırılmış ve İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Kaymakamlıklarına gönderilerek emniyet, jandarma, muhtar ve mağdur kadınların bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

7)- Medyayla iletişim sağlanarak gerek Valilik bünyesinde gerek çeşitli kanallarda kadın hakları bağlamında medeni kanun, ceza kanunu ve kadına yönelik şiddeti önleme konularında bilgilendirme yapılmaktadır.

8)- Başbakanlığın Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler konulu genelgesine istinaden Valiliğimiz Kadının Statüsü Birimi, Jandarma, Emniyet, Belediye, Müftülük, Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütlerinin katılımıyla bir komite kurmuştur.

9)- İstanbul Valiliği’nin desteğiyle sürdürülen “Aile İçi Şiddete Son” kampanyasının kazandırdığı deneyimler ve bu önemli toplumsal sorunla ilgili ihtiyaçlar ışığında hazırlanan; “Kadına Karşı Şiddetle Mücadele” konulu projede yer alan; Emniyet Teşkilatımız bünyesinde, aile içi şiddet vakaları konusunda mağdurlara destek ve yönlendirme hizmeti verecek iki birimin oluşturulması veya bu konu ile ilgili birimlerimizde ihtiyaca cevap verecek düzenlemelerin yapılması öngörülmüştür. Bu birimlerde görev alacak personele hizmet konuları ile ilgili Valiliğimizce belirlenecek işbirliği esasları çerçevesinde eğitim verilmesi, proje uygulamasından sağlanacak yararlar doğrultusunda İstanbul Emniyet Teşkilatı bünyesinde, konu ile ilgili eğitilmiş görevli sayısının zamanla artırılmasına karar verilmiştir

Tasarım ve yayın İstanbul Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
İstanbul Valiliği - Ankara Caddesi 34410 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul
Telefon No: +90 212 455 59 00    Faks No: +90 212 512 20 86